Boarding

I vårt Boarding-program skapar vi er unika medarbetarresa – från rekryteringsprocessen till när medarbetaren väljer att lämna företaget. Med en strategisk employer branding blir det enklare att rekrytera och behålla viktig kompetens.

I vårt Boarding-program skapar vi er unika medarbetarresa – från rekryteringsprocessen till när medarbetaren väljer att lämna företaget. Employer branding blir allt viktigare för att rekrytera och behålla kompetens, och med ett strategisk boarding-program blir du en attraktiv och lönsam arbetsgivare.

 

I genomsnitt tar det mellan 12-24 månader för en nyanställd att bli maximalt effektivt. Halva inskolningstiden är den nyanställdes effektiviteten i snitt 30-40% medan andra halvan har en effektivitet på cirka 50-80% jämfört med föregående medarbetare. Relationer ska skapas, rutiner anpassas och en inkluderande känsla ska infinna sig.

 

Med att börja insocialisera en medarbetare direkt från start skapar vi en medarbetarresa som effektiviserar den nya medarbetarens arbetsinsats så att hen når sin fulla potential snabbare. Samtidigt blir medarbetaren en del av företagskulturen där hen också bidrar med sin kompetens och sitt engagemang. Den nya medarbetaren blir snabbare lönsam för företaget och en del i en välmående arbetsplats!

 

I Boarding-programmet sätter vi tillsammans strategier för pre-boarding och on-boarding, men också för X-boarding. Med ett medvetet boarding-koncept garanterar vi en halvering av inskolningskostnaderna för nya medarbetare.