Boost

Boost är ett grupprogram där arbetsgruppen implementerar grunden för ett lönsamt företag med högt engagemang och välmående medarbetare. Vi tillhandahåller nycklar som ni kan använda för att förbättra företagskulturen och arbetsmiljön.

Boost är ett grupprogram där arbetsgruppen implementerar grunden för ett lönsamt företag med högt engagemang och välmående medarbetare. Vi tillhandahåller nycklar som ni kan använda för att förbättra företagskulturen och lösa utmaningar som finns eller kan uppstå i verksamheten. Till er hjälp finns vi med som stöd genom hela processen.

 

Engagemang förknippas ofta med teambuilding-dagar vilket inte kunde vara mer felaktigt. Att boosta företagskulturen och dess engagemang är ett långsiktigt arbete med fokus på beteendeförändringen i gruppen. Det sker varken över en rolig kickoff-dag med samarbetsövningar eller i medarbetarundersökningar någon gång per år.

 

En välmående arbetsplats med högt engagemang och få sjukskrivningar är av stor vikt för företagets lönsamhet och framgång! Sjukfrånvaron i Sverige är i snitt två stycken per år och anställd. Utgår vi i från svensk medianlön kostar det företaget 12 000 kr per anställd, och då har vi räknat i underkant på den faktiska kostnaden. En starkt bidragande orsak för hög sjukfrånvaro är bristande engagemang eller dålig arbetsmiljö. Då kan kostnaderna lätt öka med flera hundra process.

 

Boost sträcker sig över ett år och har fyra workshopstillfällen med varje team. Konceptet inkluderar också en uppstartsföreläsning, en avslutande workshop och två workshops för ledningsgruppen. När ett år har gått och målen är uppfyllda certifieras Ni som en engagerad arbetsplats, en organisation där andra vill jobba.