ReBoarding

Vi vänjer oss vid nya rutiner på 21 dagar. Föreställ dig hur stark vanan är efter 565 dagar i påtvingat hemarbete. Vi hjälper dig öppna kontoret snällare.

Den 29 september 2021 försvann rekommendationen om att om möjligt arbeta på distans och många återvände till kontoret. Nu återkommer restriktionerna och 2022 ser ut att bli ett mixat år av distansarbete och ”som det brukar”. Så hur håller vi dörrarna öppna och kontorslamporna tända för att allt ska vara så bra som möjligt? Hur känner medarbetarna egentligen och hur påverkar det kulturen? I en (högst ovetenskaplig, men indikerande) enkät som Camara gjorde på LinkedIn i september gick det att se att många är oroliga för att återvända till kontoret. Bara 28% svara ”Äntligen” på frågan hur det känns, medan 18% vill stanna kvar hemma. Hela 44% säger att det känns sådär att återvända till arbetsplatsen eftersom smittspridningen fortfarande pågår.

 

Den sistnämnda gruppen består av personer som kommer göra som företaget säger, även om det inte känns helt 100. Hur fångar ni som företag upp dem för att skapa större trygghet? Vilka möjligheter till återhämtning och återinskolning kommer ni ge? Skrivbordet bredvid just dig är kanske tomt. Kanske på grund utav varsel, kanske av något ännu värre. På arbetsplatser där medarbetare har slutat uppstår en slags sorgeprocess när vi påtagligt ser att tidigare kollegor saknas. För den som bytt jobb blir det som första dagen även om hen började på företaget för flera månader sedan.

 

Det tar människan 21 dagar att skapa en ny vana, föreställ dig hur stark vanan är efter två år! Trots att majoriteten har jobbat fler dagar från en arbetsplats är vanan att jobba hemifrån stark just nu. Vad är er plan för när medarbetarna ska komma tillbaka till arbetsplatsen?

 

Med Camara ReBoarding får ni hjälp att sätta upp en plan när medarbetarna kommer tillbaka och vad som är viktigt att följa upp. Redan nu är det dags att planera för när Sverige öppnas upp och tillsammans ser vi till att öppna dörrarna till er arbetsplats på ett snällare sätt.