ReBoost

ReBoost är ett återhämtningsprogram för dig som vård-, hälso- och omsorgsgivare. I en tuff pandemi hjälper vi dig att erbjuda era medarbetare verktyg att skapa en sund arbetsmiljö och samtidigt öka servicegraden för brukarna.

ReBoost är ett återhämtningsprogram som hjälper dig som vård-och omsorgsgivare att erbjuda era medarbetare verktyg att skapa en sund arbetsmiljö och samtidigt öka servicegraden för brukarna. På ett flertal träffar under ett år skapar vi förutsättningar för att stärka arbetsgrupperna och samtidigt visa din uppskattning av deras arbete.

 

Att upprätta och bibehålla en sund arbetsmiljö är avgörande för att bland annat säkerställa kompetensförsörjningen och minskar personalomsättningen. Det bidrar också till lägre sjukfrånvaro och mindre negativitet på arbetet.

 

Efter en lång och utmanande pandemi är arbetssituationen för många anställda inom äldreomsorgen och hälso- och sjukvården tuff. Med en utsliten personalstyrka vittnar många arbetsgivare om problem med höga sjukskrivningstal och personalflykt. För att kunna återbetala vårdskulden och behålla våra vårdhjältar krävs nu handling som visar på värdet av dess insatser.

 

Hur ett ReBoost år ser ut skiljer sig från arbetsgrupp till arbetsgrupp. Det viktigaste är att gruppen får verktyg som är anpassade efter deras vardag och utmaningar. Allt för att varje individ ska känna ett värde i sin återhämtning efter en tuff period.