Workshop

Boka in en workshop med oss för att få inspiration och handfasta actionsplan till att återskapa motivationen i organisationen.

Dags för kickoff, konferens eller utvecklingsdagar? Efter en lång period av ofrivillig isolering behöver vi både skratt och inspiration för att ta igen vårt sociala liv. Låt oss på Engagemangsbyrån sprida glädje och nycklar för att boosta er in mot hösten och det ”nya normala”.

 

Engagera mera!
Hur du väcker medarbetarnas intresse och engagemang!

Under denna workshop arbetar vi med verktyg som lägger grunden för ett engagerat arbetslag. Med praktiska övningar arbetar vi exempelvis med hur man kan skapa en feedforward-kultur och hur vi kan lyssna på våra medarbetare på ett konstruktivt sätt. Vi diskuterar och problematiserar olika utmaningar som uppkommer i vardagen och söker efter kreativa lösningar.

 

Engagera mera, hur du väcker medarbetarnas intresse och engagemang!

Denna workshop riktar sig främst mot ledningsgrupper och chefer som upplever ett behov av ny inspiration