Idag vet vi att organisationer som satsar och insett värdet av sina medarbetares engagemang har bästa förutsättningar för en hög lönsamhet samtidigt som de bidrar till ett välmående samhälle.

Camara Engagemangsbyrå hjälpa företag att skapa och behålla en lönsam företagskultur genom att med kommunikation värnar om varje medarbetares engagemang.

Våra koncept bygger på lika del forskning som evidensbaserad erfarenhet. Vi hämtar in forskning från såväl hjärnforskning som kommunikation och organisationsforskning. Utifrån den kunskapen erbjuda vi dig kommunikativa nycklar för ett ökat engagemang och starkare motivation.

Camaras historia
Camara startades av Camilla Cederlund (CAM) och Sara Lundberg (ARA) under brinnande pandemi 2020. Med en bakgrund inom kommunikation och teater baseras verksamheten på behovet att öka medarbetares engagemang och mående på arbetsplatser.