Våra tjänster

Alla tjänster hos oss på Camara Engagemangsbyrå bygger på organisationskommunikation oavsett om det är en timmes inspirationsföreläsning eller ett långsiktigt samarbete.

Inte hört talas om organisationskommunikation förut? Det är kanske inte så konstigt för begreppet glöms ofta bort. Kort sammanfattat innebär det all kommunikation som sker internt och externt från ett företag. Från den strategiska planen, till internkommunikation och den externa marknadsföringen. Men det handlar lika mycket om hur vi talar kollegor emellan och till våra intressenter. Visst känns det svårt att greppa? Det tyckte vi också till en början och bestämde oss för att reda ut vad organisationskommunikation innebär för oss på Camara Engagemangsbyrå. 

Vi kom fram till att det finns fem grundläggande perspektiv som behöver uppfyllas. Organisationskommunikation är välfungerande när den är:   

Engagerande, vilket innebär att all kommunikation bygger på mottagarens intresse. Den skapas på känslan av delaktighet och utav en gemenskap mot ett specifikt mål.

Lyssnande och kräver att medarbetare och organisation lyssnar på behoven, i stället för att höra på. När vi lyssnar skapas också ett mervärde och kunskap om vår omgivnings önskemål.

Levande, som baseras på att alltid utgå ifrån den aktuella situationen i stället för att på förhand bestämma exakt hur kommunikationen alltid ska hanteras. Kommunikationen kräver ständig närvaro för att inte dö ut.

Perspektiverande med målet att samtliga medarbetare och kunder går i samma riktning, men med förståelsen att kommunikationen behöver justeras beroende på mottagaren. Det gäller såväl argumentation som kommunikationsstil.

Cirkulär och kräver att kommunikationen är mångriktad inom organisationen. Det bygger på en gemensam TilliT mellan ledning och utförare, mellan olika avdelningar och kollegor emellan. Med cirkulär kommunikation kan tidiga signaler på brister eller behov av förändringar fångas upp i hela organisationen i stället för att stanna hos enskilda medarbetare.

Hur bra koll har du på din organisationskommunikation?